شهر آنتالیا

آنتالیا نام مرکز استان آنتالیا و از شهرهای مهم و گردشگری کشور ترکیه است. [...]